Stanovanja
v Vila blokih Dobrava

Vsak objekt (Vila blok A, B, C in D) ponuja devet nadstandardnih dvo- in trosobnih stanovanj v treh etažah (tri stanovanja na etažo) s pokritim parkiriščem v kletni etaži in shrambo ob parkirnem prostoru. Zunanje površine bodo namenjene dodatnemu lastniškemu parkirnemu prostoru za vsako stanovanje in zelenicam.